02 d’octubre 2012

+ IVA - CREACIÓ


Manifest de l'associació de galeries d’art catalanes en contra de la pujada de l'IVA de l'Art
En referència al Decret Llei 20/2012, del 13 juliol, pel qual es modifica l'IVA, les galeries d’art catalanes manifesten el següent:

- L' IVA de les galeries d'art augmenta del 18 al 21%.
- La creació, base del treball de les galeries, passa d'un gravamen del 8% al 21%.
- Finalment, això afecta el client que ha de fer front a un increment del preu de l'obra, d'un mínim del 7%.

Les conseqüències d'aquesta pujada són greus i immediates:

• Espanya veu afectada la seva capacitat d'exportar i importar art contemporani, en esdevenir un mercat poc competitiu respecte a altres països.
• Es força la creació espanyola a iniciar un èxode cap a mercats internacionals més avantatjosos i s'impossibilita l'entrada d'artistes estrangers al mercat espanyol.
• Es destrueix un sector estratègic, generant unes conseqüències negatives molt superiors al benefici recaptador que es persegueix.
• En un temps rècord, el nou IVA aconseguirà frenar el desenvolupament i la difusió de l'art contemporani i minvar el potencial artístic del país que ha costat dècades construir.
• El resultat final serà un mercat extremadament debilitat, amb una disminució de l'activitat que s'estima al voltant 60% des que va començar la crisi, i pot suposar el tancament de més d'un
20% de les galeries.

Un país que grava la creació, hipoteca la seva cultura, el seu futur, la seva intel·ligència i la qualitat de la seva convivència. Per aquests motius, les galeries d’art catalanes:

- Exigeixen al Govern d'Espanya que modifiqui la nova llei de l' IVA respecte al món de l'art i de la cultura.
- Sol·liciten el suport actiu del Govern de la Generalitat de Catalunya a aquesta reclamació.
- Criden a les entitats espanyoles que agrupen artistes i galeries, així com als altres actors del món de l'art (museus, fundacions, col·leccionistes, crítics d'art i universitats), a realitzar una acció conjunta per aconseguir la modificació d'una llei que ens deixa en una situació de total desemparament.