16 de desembre 2011

BASES XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012


BASES

XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012Es convoca la “XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012”, itinerant per Catalunya, organitzada per Canals-Galeria d’Art, amb l’objectiu d’estimular i de promoure la creativitat dels joves artistes d’art visual, posant especial atenció en els components d’innovació.

 1. Hi poden participar tots els artistes de les arts visuals residents i empadronats a Catalunya, nascuts a partir del gener de 1976. No hi poden participar els artistes que hagin participat en les dues últimes edicions de la Biennal.

 1. El tema, la tècnica i el procediment són lliures. En tractar-se d’una exposició itinerant, les obres no han d’excedir els 200 x 200 cm., en el cas de les obres bidimensionals i de 100 kg. de pes les tridimensionals i d’altres formats, inclòs l’embalatge. 

 1. Les obres seleccionades s’exposen a Sant Cugat del 19 d’abril al 9 de juny de 2012 i seguidament, a diferents ciutats de Catalunya, de forma itinerant.

 1. La inscripció és gratuïta.

 1. Els artistes seleccionats rebran 400 €uros, com ajut per la producció de l’obra.

 1. S’ha de presentar un dossier amb: 

?  Un mínim de sis fotografies –d’alta qualitat- d’obres diferents i inèdites, en color, que l’artista pretén presentar per aquesta biennal, i realitzades dins l’últim any, però que no hagin  estat seleccionades ni premiades en cap altre certamen.
?  Cada fotografia haurà d’anar acompanyada d’una fitxa tècnica de l’obra: títol, tècnica, suport, mides, any de realització i si cal, comentaris addicionals.
?  Currículum artístic.
?  Dades personals de l’artista: adreça actual –nom, carrer, Cp i població-,  telèfon mòbil, adreça de correu electrònic
?  Una fotocòpia del DNI o d’altre document acreditatiu
?  Fotocòpia d’empadronament a la població corresponent de  Catalunya
?  Declaració escrita de l’artista, on hi consti que les obres que presenta no han participat en cap altre concurs.
?  Tots aquests documents són imprescindibles per a optar a la participació en la Biennal 2012

 1. Aquest dossier s’ha de lliurar per correu a Canals-Galeria d’Art c/ de la Creu, 16 -08172 Sant Cugat del Vallès-, tln.  93 675 49 02, fins al dia 22 de febrer de 2012. Per a qualsevol consulta relativa a l’enviament del dossier, adreçar-se al telèfon de la galeria els dilluns de 17 a 20 h.

El jurat de selecció està format per: Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat; Eudald Camps, crític d’art de Girona, Josep Canals, galerista i director de la Biennal, Francesc Gabarrell, Conservador del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, Àlex Mitrani, crític d’art i comissari independent, Josep Montoya, Vicedegà de Cultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i Aureli Ruíz, artista plàstic i visual de Reus.

 1. Entre les fotografies rebudes en els dossiers, el jurat seleccionarà les obres que formaran part de la “XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012”. Les decisions del jurat són inapel·lables. 

 1. Un cop s’hagi conegut la decisió del jurat, el material dels artistes no seleccionats podrà ser recollit fins el dia 30 d’abril de 2012. Després d’aquesta data, qualsevol reclamació de l’artista sobre el material no retirat en el termini establert serà inviable.

 1. Els autors seleccionats per a participar en la XVIII Biennal  hauran d’aportar l’embalatge adient a les característiques de la peça i la naturalesa itinerant de la biennal. Alhora, si les obres han de tenir un muntatge específic, s’acompanyaran amb una fotografia o croquis model de com han d’anar muntades, o bé s’adjuntaran les corresponents instruccions per realitzar-ne la correcta col·locació.

 1. La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de Canals-Galeria d’Art, durant el termini de duració de la Biennal i dels drets de reproducció.

 1. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre les obres presentades, així mateix, que no es puguin fer reclamacions de drets d’imatge.

 1. La participació en aquesta “XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012” estableix l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.


12 de desembre 2011

L'Auca de Joan de CanyamarsSetba Zona d’Art va acollir el dimarts 29 de novembre a les  20h, la representació de l’Auca de Joan de Canyamars. 


Una performance artística que recupera la història d’aquest personatge del segle XV que va morir condemnat després d’un intent de regicidi contra el rei Ferran el Catòlic, a la Plaça del Rei de Barcelona.
Aquesta particular interpretació de l’Auca de Joan de Canyamars es va fer a partir d’una projecció de Josep Serra i de l’actuació de Joan Llobell, membre de la companyia que porta el nom del mateix personatge, Joan de Canyamars.
Era el segle XV, que a Catalunya la gent explotada i esclavitzada treballava la terra, i que Cristòfol Colom descobria les Amèriques. El rei, Ferran el Catòlic, celebrà núpcies amb la monarquia castellana. Isabel i Ferran, els Reis Catòlics, símbol de l’Espanya més rància. A Catalunya les revoltes dels remences, les revolucions dels explotats i espoliats de la terra. Ferran el Catòlic aturà els privilegis i els mals usos de la noblesa per protegir els camperols, el proletariat de la terra, però arrasà les poblacions amb els seu exèrcit, per sufocar les revoltes, i executà els cabdills. Aquí mano jo! Paraula de rei! Joan de Canyamars, proletari de la terra i cabdill remença, optà per la venjança, i en nom de la justícia intentà enfollit de matar el rei traïdor.
Aquest atemptat va tenir lloc davant del Palau Reial de Barcelona, a l'actual Plaça del Rei, quan el rei sortia del Palau Major de Barcelona, tal com els escrits de l’època relaten.
Joan de Canyamars "tragué l'espasa nua que tenia dejús la capa, e donà ab aquella un colp entre cap e coll del rey ... era-li vengut a un fil de aranya la mort". Era el 7 de desembre de 1492. Un cop pres, va ser declarat boig, i va morir esquarterat.
L’Auca de Joan de Canyamars és una obra de dos metres quadrats, amb nou vinyetes, cadascuna amb el seu rodolí, que interpretades per un decrèpit bufó que fa mim i que no parla, expliquen la trista història del remença Joan de Canyamars, l’agosarat camperol que al segle XV va voler matar amb una espasa el rei Ferran el Catòlic, a les escales del Palau Reial de Barcelona.


La Fundació Setba està arranjant una segona interpretació de l’Auca a la Plaça del Rei.